Ortak Ders Bilgi Paketleri

Aşağıda, GK kodlu Genel Kültür Fakülte Ortak Seçmeli Derslerinin bir listesi verilmiştir. Listedeki girdilere tıklayarak ilişkin dersin Bologna ders bilgisi Türkçe ve İngilizce (ortak) dosyalarına erişilebilir.

Ders Adı

Bilgi Formu (Türkçe) Bilgi Formu (İngilizce)

Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele

(docx)

(docx)

Beslenme ve Sağlık

(docx)

(docx)

Bilim Tarihi ve Felsefesi

(docx)

(docx)

Bilim ve Araştırma Etiği

(docx)

(docx)

Dil ve Kültür

(docx)

(docx)

Ekonomi ve Girişimcilik

(docx)

(docx)

Geleneksel Türk El Sanatları

(docx)

(docx)

İletişim

(docx)

(docx)

İnsan Hakları ve Demokrasi

(docx)

(docx)

İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi

(docx)

(docx)

Kariyer Planlama ve Geliştirme

(docx)

(docx)

Medya Okuryazarlığı

(docx)

(docx)

Mesleki İngilizce

(docx)

(docx)

Sanat ve Estetik

(docx)

(docx)

Türk Halk Oyunları

(docx)

(docx)

Türk İşaret Dili

(docx)

(docx)

Türk Kültür Coğrafyası

(docx)

(docx)

Türk Musikisi

(docx)

(docx)

Türk Sanat Tarihi

(docx)

(docx)

MB kodlu Meslek Bilgisi Fakülte Ortak Seçmeli Derslerinin listesi aşağıda verilmiştir. Listedeki girdilere tıklayarak ilişkin dersin Bologna ders bilgisi Türkçe ve İngilizce dosyalarına erişilebilir.

Ders Adı

Bilgi Formu (Türkçe & İngilizce)
Eğitimde Proje Hazırlama

(docx)

Karşılaşrtırmalı Eğitim

(docx)

Eğitimde Program Geliştirme

(docx)

Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama

(docx)

Eleştirel ve Analitik Düşünme

(docx)

Mikro Öğretim

(docx)

Kapsayıcı Eğitim

(docx)

Açık ve Uzaktan Eğitim

(docx)

Müze Eğitimi

(docx)

Okul Dışı Öğrenme Ortamları

(docx)

Eğitim Hukuku

(docx)

Sürdürülebilir Kalkınma

(docx)

Eğitimde Program Dışı Teknikler

(docx)

Eğitimde Drama

(docx)

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

(docx)

Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi

(docx)

Karakter ve Değerler Eğitimi

(docx)

Öğrenme Güçlüğü

(docx)

Yetişkin Eğitimi

(docx)

Eğitim Tarihi

(docx)

Eğitim Antropolojisi

(docx)

Çocuk Psikolojisi

(docx)


Aşağıda, saha çalışması gerektiren derslere ilişkin Bologna bilgi paketi dosyaları verilmiştir.

Ders Adı

Bilgi Formu (Türkçe & İngilizce)

Öğretmenlik Uygulaması

(docx)

Topluma Hizmet Uygulamaları

(docx) 

Bu içerik 01.03.2020 tarihinde yayınlandı ve toplam 1440 kez okundu.